Bafomet – Znaczenie I Symbolika Snów

Co to jest Baphomet?

Baphomet jest istotą kontemplowaną w różnych kulturach na przestrzeni wieków. I w każdej z nich otrzymuje reprezentację i znaczenie, które sięga od boga natury do księcia diabła.

Jego symbolika to ambiwalentna istota, która posiada dobro i zło, kobiecość i męskość, jin i jang, która łączy niebo i ziemię.

Pochodzenie Baphometa

Bafomet – Znaczenie I Symbolika Snów 2

Pierwotnie Baphomet jest przedstawicielem kilku pogańskich bogów obecnych w mitologiach najstarszych cywilizacji świata.

Dla kultury celtyckiej był to bóg Cernunnos uważany za boga natury i płodności. Przedstawiany jest zawsze z rogami i w pozycji lotosu, co przypomina współczesne przedstawienia tej istoty.

W Wielkiej Brytanii, Cernunnos został przemianowany na Herne i jego reprezentacja została dodana z naciskiem na penisa, co czyni bardziej oczywistym jego podejście do boskości.

W Grecji uważano go również za boga natury, Pana. Przedstawiany przez wizerunek istoty z rogami i kozimi nogami i ta jego cecha jest uosobieniem cielesnego impulsu.

Innym przekonaniem na temat pochodzenia Baphometa jest pochodna imienia Muhammad, jako inny sposób na nazwanie założyciela islamu.

Baphomet i Templariusze

Obecna historia wokół Baphometa jest ściśle związana z Templariuszami z czasów średniowiecza. To właśnie z tego związku wyłoniły się najnowsze znaczenia tego bóstwa, gdzie jest ono brane za księcia diabła.

Historycznie nazwa ta nadana jest rzekomemu bóstwu czczonemu przez templariuszy, którzy byli armią religijną wysłaną przez Kościół katolicki do ochrony Jerozolimy po jej zdominowaniu.

Stali się oni bogaci i potężni, nawet bardziej niż ówcześni władcy. I to nie było dobrze przyjęte przez Kościół katolicki i króla Filipa Pięknego, którzy wspólnie oskarżyli templariuszy o kilka herezji.

Zarzuty dotyczyły negacji Chrystusa, obscenicznych praktyk, rytuałów seksualnych oraz kultu nieznanego demona, którego później nazwano Baphometem.

Od tego momentu rozpoczęło się okrutne prześladowanie zakonu świątynnego. A zakończyło się ono dopiero wtedy, gdy wszyscy zostali aresztowani, torturowani, skazani na pożarcie i spaleni w ogniu Świętej Inkwizycji.

Jednym z początków Baphometa jest imię założyciela islamu i to właśnie z niego wywodzi się historia między nim a zakonem.

Najbardziej akceptowana teoria głosi, że templariusze zapoznali się z naukami Mahometa i mistycyzmem arabskim i z powodu tej wiedzy Kościół katolicki oskarżył ich o bałwochwalstwo tego demona.

Baphomet i chrześcijaństwo

Kościół katolicki, w obawie przed utratą monopolu religijnego, uczynił z wizerunku Baphometa, rzekomej istoty czczonej przez Templariuszy, jedno z oblicz diabła.

Wizerunek zła w katolicyzmie przejął cechy Baphometa. Z tego powodu największym przykładem są rogi. Dzięki temu stał się on kozłem ofiarnym Kościoła, reprezentującym wszystko, co jest sprzeczne z jego doktryną.

Wraz z tą wizją powstała idea, że wszystko, co wiąże się z tym bóstwem, jest praktyką czarnej magii, okultyzmu i satanizmu. I dziś jest to wizja najbardziej rozpowszechniona i akceptowana jako prawda przez dużą część wyznawców chrześcijaństwa.

Baphomet i masoneria

Ponieważ Baphomet jest związany z okultyzmem, stał się jednym z symboli masonerii. I znowu z powodu wpływu Kościoła Katolickiego, praktyka ta została przyjęta jako wielkie zło.

W przeciwieństwie do tego, co mówi katolicyzm, masoneria jest praktyką bez związków z diabłem, tak jak istota Baphometa.

Najbardziej znana forma Baphometa została stworzona przez okultystę o nazwisku Eliphas Levi, gdzie reprezentuje on połączenie przeciwieństw w celu stworzenia światła astralnego lub iluminacji. Wszystkie symbole przedstawione na obrazie pokazują równowagę pomiędzy dwoma przeciwnymi stronami.

Wizerunek Baphometa od Leviego charakteryzuje się istotą z głową szakala, o kształtach byka i kozła, z parą rogów, która reprezentuje mądrość, męskość i obfitość. Odpowiada to trzem filarom alchemii.

W środku jego rogów znajduje się pochodnia, która symbolizuje boską mądrość i oświecenie. Pentagram na jego czole reprezentuje ochronę i magię, a przedstawiany jest z czubkiem skierowanym do góry i wszelkie modyfikacje nie ucieleśniają właściwej rzeczywistości.

Na górnym ramieniu ma “solve”, co oznacza rozpuszczać, a na dolnym “coagula”, co oznacza łączyć. Ich położenie wskazuje na równość pomiędzy tym, co w górze i tym, co w dole.

Łuski obecne w ciele wskazują na dominację w wodach lub w emocjach. Skrzydła, domena powietrza i kozie łapy domena na ziemi.

Piersi oprócz pokazania płci żeńskiej emblematem macierzyństwa i płodności. I dla reprezentacji płci męskiej w nogach ma caduceus, który również wskazuje na aktywną energię seksualności i męskości.

Wreszcie, obserwuje się nadzwyczajne czynniki. Pierwszym z nich jest to, że czas i ludzie mogą przekształcać idee i koncepcje. Ten fakt był istotny w konceptualnej transformacji Baphometa. Urodził się on jako wolne bóstwo i został źle przedstawiony.

5/5 - (1 vote)