Arraia Maori – Dream Meaning and Symbolism

Co to jest Arraia Maori

Maorysi to rdzenni mieszkańcy Nowej Zelandii, która znajduje się w Oceanii. Kraj ten był jednym z ostatnich skolonizowanych miejsc na świecie.

Z tego powodu jego kultura jest prawie całkowicie wolna od wpływów zewnętrznych, zachowując silne i urzekające tradycje.

Kultura maoryska

Kultura składa się z symboliki, zwyczajów i zwyczajów. I to właśnie ten proces identyfikuje i wyróżnia ludzi, czyniąc ich wyjątkowymi. Dlatego Maorysi jako naród nie różnią się.

Arraia Maorysi:

mądrość, ochrona i niebezpieczeństwo
Jego wierzenia i zwyczaje otoczone są szacunkiem dla natury i wszystkich istot ją zamieszkujących: drzew, kwiatów, zwierząt. A w swojej duchowości każdy z nich jest uważany za święty i dlatego jest czczony.

Jednym ze sposobów oddania hołdu są tatuaże lub w ojczystym języku moko. Uznawane za sztukę wśród nich służą do różnicowania pozycji społecznej mieszkańca, a także reprezentują jego kulturę.

Im szlachetniejszy i potężniejszy tubylec, tym więcej tatuaży ma na twarzy i ciele.

Wśród tych tatuaży jest reprezentacja Arraia Maori.

Arraia Maori i jej symbolika

Płaszczki to lekkie i piękne ryby morskie, które są częścią rodziny wielorybów.

Nie są agresywnymi istotami, ale kiedy są testowane lub czują się zagrożone, reagują instynktownie, ukłuciem cierniem na ich oprawcy.

Maorysi uważają ją za reprezentację mądrości, ochrony i niebezpieczeństwa.

Ich lekkość w poruszaniu się wskazuje, że mądrość jest subtelna, ale sprowokowana, w przenośni przez ukłucie, może być złożona i niebezpieczna.

A jednocześnie reprezentując to niebezpieczeństwo, wskazuje ochronę reagującą na to zagrożenie.

Z tych powodów ikona ta jest używana nie tylko w zwyczajach Maorysów, ale jest szeroko rozpowszechniona na całym świecie.

5/5 - (1 vote)